برگزاری درختکاری در جنگل دز با حضور هنرمندان موسیقی در دزفول

در روز درختکاری، آیین کاشت نهال گونه بومی کنار در راستای احیای جنگل دز با حضور هنرمندان موسیقی در دزفول برگزار گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «طرح احیای جنگل دز با هدف احیای پوشش گیاهی جنگل دز در منطقه زاویه ها با مشارکت مردمی در دزفول در سال ۹۶ آغاز گردیده است و در روز درختکاری نیز با حضور هنرمندان موسیقی در دزفول ۱۵۰ اصله نهال کنار در جنگل دز کاشت گردیده است».

شایان ذکر است جنگل دز از آخرین بازمانده جنگل های نیمه گرمسیری ایران بوده که در سالهای اخیر با چالشهای فراوان نظیر آتش سوزی ها و قطع درختان جنگلی مواجه شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.