برگزاری کارگروه مدیریت پسماند ها در دزفول

کارگروه مدیریت پسماندهای دزفول با ریاست معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول و با حضور ادارات مرتبط در خصوص پاکیزگی شهر و روستا در استقبال از بهار برگزار گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این کارگروه گفت: «در راستای استقبال از بهار و نوروز و مهمانان نوروزی، نظافت و پاکیزگی شهر و روستا و ورودی ها ضروری است. وفق برنامه ریزی انجام شده باید ورودی های شهر و روستا با همکاری کلیه ارگان ها و مردم پاکسازی و آموزش های لازم ارائه شود».

همچنین پوررکنی معاون عمرانی فرمانداری ویژه دزفول در این نشست گفت: «حفظ پاکیزگی ورودی های شهرستان دزفول بسیار مهم است و جا دارد کلیه شهرداری ها و ارگان ها همکاری لازم را تا پایان سال در پاکسازی پسماندها در کلیه اماکن، شهرها و روستاها بعمل آورند».

در این نشست اعضای حاضر در جلسه و نمایندگان ادارات و ارگان ها به بیان دیدگاه های خود پرداخته و مقرر گردید حداکثر تا تاریخ ۲۴ اسفندماه کلیه ورودی ها و کانون های آلوده شهرستان دزفول پاکسازی گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.