در گذشت مهندس یاسر انصاری مدیر پایگاه خبری سبز پرس تسلیت باد

مهندس یاسر انصاری یکی از فعالان عرصه پاسداری از محیط زیست ایران و مدیر پایگاه خبری سبز پرس و دبیرکل کانون عالی گسترش فضای سبز ، بامداد روز سه شنبه 21 تیرماه 1390 در پی ایست قلبی در سن 32 سالگی درگذشت.

مهندس یاسر انصاری در سالهای اخیر یکی از فعالترین چهره های حفاظت از          محیط زیست ایران بود که در سالهای کوتاه عمر خویش در حفاظت از طبیعت زیبای ایران و بازتاب رخدادهای محیط زیست کوشش نمود.

در گذشت اندوهگین مهندس انصاری به جامعه دوستداران محیط زیست کشور و بویژه کانون عالی گسترش فضالی سبز و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می گردد، راهش پوینده و جوانان دیگر این سرزمین در راه حفاظت از میراثهای طبیعی آن ادامه دهنده اهداف و راهشان باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.