دستگیری ۲ نفر متخلف در حین شروع به شکار در دزفول

در پی گشت و کنترل زیستگاه های شهرستان دزفول توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست دزفول دو نفر شکارچی در حین شروع به شکار دستگیر و با توقیف دو قبضه اسلحه شکاری از نوع بادی از شکار غیر مجاز پرندگان وحشی جلوگیری بعمل آمد.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «دستگیری شکارچیان در حین شروع به شکار و قبل از شکار پرندگان وحشی بسیار مهم است زیرا با گشت و کنترل زیستگاه ها و دستگیری شکارچیان غیر مجاز قبل از شکار می توان از شکار پرندگان و خسارت به جمعیت گونه های جانوری جلوگیری بعمل آورد».

شایان ذکر است هرگونه شکار و صید گونه های جانوری وحشی نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است و هرگونه شکار و صید گونه های وحشی بدون اخذ مجوز ممنوع و غیر قانونی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.