مهار یک فقره آتش سوزی در جنگل زاویه در دزفول

در پی وقوع یک فقره آتش سوزی در جنگل دز ( منطقه زاویه ها) با حضور همیاران محلی و با همکاری آتش نشانی دزفول، اداره منابع طبیعی و محیط زیست، آتش سوزی مهار و از سرایت آتش به عرصه جنگلی بیشتر جلوگیری به عمل آمد.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «آتش سوزی اخیر در جنگل دز در حوالی روستای زاویه عزیب، بدلیل بی احتیاطی استفاده کنندگان از جنگل رخ داده که سریعاً با همکاری ادارات و همیاران محلی مهار گردیده که با توجه به شرایط خشک اکوسیستم جنگلی و بدلیل کاهش بارندگی، تاٌمین حق آبه جنگل های دز و آمادگی لازم برای پیشگیری و مهار آتش سوزی جنگل ضروری است».

شایان ذکر است جنگل های دز یکی از آخرین بازمانده های جنگل های گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران بوده که یکی از چالش های فراوان این زیستگاه های ارزشمند آتش سوزی و خسارت به زیستمندان و اکوسیستم جنگلی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.