برگزاری اولین همایش آلودگی هوا با محوریت ریزگردها در دزفول

اولین همایش آلودگی هوا با محوریت ریزگردها در تاریخ ۹ بهمن ماه از سوی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی دزفول در محل سالن الغدیر دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار گردید.

در ابتدای همایش دکتر پریدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول ضمن خوشآمد گویی و خیر مقدم گفت: ((دانشگاه های نسل جدید آموزشی و پژوهشی صرف نبوده و مأموریت محور می باشند و یکی از مأموریتهای محوله به دانشگاه های علوم پزشکی خوزستان پیدا کردن منشاء های گرد و غبار و راهکارهای رفع مشکل ریزگردها می باشد که برگزاری این همایش در راستای عملیاتی نمودن مأموریت دانشگاه علوم پزشکی به منظور کنترل ریزگردها می باشد)).

در ادامه دکتر گودرزی عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص تاریخچه و وضعیت و علل پیدایش پدیده ریزگردها و همچنین اثرات آلودگی هوا بر محیط زیست و انسان توضیحاتی بیان و برخی از نتایج حاصل از تحقیقات دانشگاه متبوع و تیم کارشناسی همکاران خود را ارائه نمود.

در انتها آقایان سبزه زاری کارشناس اداره هواشناسی و دکتر پیش بین متخصص ریه به بیان مطالبی در این خصوص پرداختند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.