برگزاری گارگاه آموزشی مدیریت محیط زیست روستا در دزفول

کارگاه آموزشی مدیریت محیط زیست روستا در شهرستان دزفول جهت دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی و چغامیش شهرستان دزفول از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با همکاری فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در محل فرمانداری ویژه شهرستان دزفول برگزار گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این نشست گفت: «محیط زیست بستر حیات و زندگی است و حفاظت از محیط زیست نیازمند همکاری و مشارکت کلیه مردم و مسئولین دارد و حفاظت از محیط زیست روستا نیز مستلزم همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در مدیریت محیط زیست شامل جلوگیری از آلودگی های محیط زیست و مدیریت صحیح پسماندهاست که لازم است دهیاران گرامی در راستای اجرای برنامه مدیریت پسماندها اقدامات لازم را مبذول نمایند».

همچنین در این کارگاه آموزشی دو موضوع آموزشی مدیریت پسماندها توسط خانم کاظمی نژاد از کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ارائه گردید و دهیاران و روسای شورای اسلامی روستا به بیان دیدگاه های خود پیرامون مسائل و مشکلات محیط زیست روستا پرداختند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.