رها سازی یک حلقه مار افعی در طبیعت دزفول

یک حلقه مار افعی که در منزل یکی از شهروندان وارد شده بود توسط وی بدون آسیب رسانی و سالم به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول تحویل و توسط مأموران اجرایی در طبیعت دزفول رهاسازی گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «مارها از خزندگان باارزش هستند که نقش موثر و مفیدی در چرخه های غذایی و چرخه های اکولوژی طبیعت دارند و یکی از نقش های آن ها کنترل جوندگان و بیماری ها در طبیعت است. بنابراین لازم است انسان ها از کشتار این گونه های ارزشمند خودداری و در هنگام حضور در زیستگاه خزندگان بویژه مارها نکات ایمنی را رعایت نمایند و اماکن مسکونی واقع در روستاها و خانه های عشایری نیز موارد ایمنی را در منازل در جهت جلوگیری از ورود مارها فراهم نمایند».

شایان ذکر است بسیاری از موارد کشتار مارها توسط انسان بدون ایجاد مزاحت این جانوران صورت میگیرد و این در حالی است که بسیاری از گونه های مارها غیر سمی و فاقد زهر و سم می باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.