دستگیری ۲ نفر در شروع به شکار و کشف ۴ قبضه اسلحه در دزفول

در پی گشت و کنترل شکارگاه ها و زیستگاه های شهرستان دزفول سه نفر متخلف در حین شروع به شکار دستگیر و تعداد ۴ قبضه اسلحه شکاری و بادی کشف گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «هرگونه شکار و صید گونه های جانوری نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است و هرگونه اقدام شروع به شکار و ورود به شکار گاه ها و زیستگاه ها به همراه سلاح شکاری جهت شکار و صید ممنوع و غیر قانونی است».

شایان ذکر است در سال جاری هیچگونه مجوزی جهت شکار و صید گونه های جانوری از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر نگردیده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.