تعطیلی یک کارخانه آلاینده هوا در حوالی شهر سیاه منصور دزفول

یک واحد آلاینده هوا که موجب ایجاد آلودگی هوا در شهر سیاه منصور گردیده بود، با شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و دستور قضایی تعطیل گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در این خصوص گفت: «فعالیت هر واحد صنعتی نباید موجب آلودگی محیط زیست گردد و هر فعالیتی که موجب آلودگی آب، هوا و خاک گردد غیر قانونی و اداره حفاظت محیط زیست از فعالیت آلوده زا تا رفع آلودگی و نصب سیستم های کنترلی جلوگیری خواهد نمود.

شایان ذکر است بر اساس قوانین و مقررات، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به شناسایی واحد های صنعتی آلاینده اقدام و واحدهای مذکور مکلف به کنترل و رفع آلودگی هستند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.