دستگیری۲ نفر متخلف شروع به شکار در منطقه کوهستانی دیونی دزفول

در پی گشت و کنترل شگارگاه های کوهستانی شمال دزفول توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست قلعه شاداب سه نفر متخلف قبل از شکار گونه های جانوری دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «متخلفین مذکور قبل از شکار غیر مجاز گونه های جانوری دستگیر شده و از شکار غیر مجاز جلوگیری بعمل آمده است. هرگونه شکار و صید گونه های جانوری نیازمند اخذ پروانه های شکار و صید است.»

در جریان دستگیری متخلفین مذکور دو قبضه اسلحه شکاری کشف و توقیف  گردید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.