برگزاری نشست درختکاری و توسعه فضای سبز در دزفول

نشست درختکاری و توسعه فضای سبز دزفول در محل فرمانداری ویژه دزفول با حضور آقای مهندس آصفی فرماندار ویژه دزفول و ادارات مرتبط برگزار گردید.

آقای مهندس آصفی فرماندار ویژه دزفول در این نشست بر ضرورت احداث و توسعه فضای سبز تأکید و عنوان نمودند:

«گسترش فضای سبز بویژه در ادارات و مدارس می تواند در بهبود وضعیت محیط زیست شهری مؤثر باشد و باید کلیه ادارات و نهادها در توسعه فضای سبز با گونه های بومی همانند کنار و ششم مشارکت نمایند».

همچنین در این نشست رؤسای ادارات آموزش و پرورش، منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری دزفول آمادگی خود را در جهت کاشت و توسعه فضای سبز اعلام نمودند.

همچنین در این نشست فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول پیشنهاد نمودند طرح جامع فضای سبز دزفول با مشارکت ادارات و نهادها و انجمنهای محیط زیست تدوین گردد».

شایان ذکر است توسعه فضای سبز یکی از راهکارهای کاهش آلودگی های محیط زیست شهری در برابر انواع تعارضات زیست محیطی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.