برگزاری نشست طرح بازیافت درب بطری های پلاستیکی در دزفول

در راستای همکاری و هماهنگی بیشتر در طرح جمع آوری و بازیافت درب های بطری های پلاستیکی در دزفول، نشستی از سوی شورای اسلامی شهر دزفول و با حضور مسئول کمپین جمع آوری درب بطری های پلاستیکی و انجمن آوان سبز و ادارات مرتبط در محل شورای اسلامی شهر دزفول برگزار گردید.

در این نشست آقای فرهاد جاموسی مسئول کمیسیون خدمات شهری شورای شهر دزفول گفت: «طرح جمع آوری درب بطری های پلاستیکی در راستای بازیافت پسماندها و بهبود وضعیت محیط زیست، اقدامی مؤثر و مفید است».

همچنین فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این نشست گفت: «امروزه بازیافت پسماندها راهکاری مناسب و اصولی در جهت کاهش حجم پسماندها و آلودگی های محیط زیست بوده و اقدام انجمن آوان سبز و کمپین جمع آوری درب بطری های پلاستیکی اقدامی مطلوب و قابل تقدیر است».

در این نشست خانم درخشانی مسئول کمپین مذکور با ارائه گزارشی از اقدامات در سالهای اخیر خواستار همکاری و هماهنگی های بیشتر در جهت گسترش طرح گردید.

شایان ذکر است طرح جمع آوری و بازیافت درب بطری های پلاستیکی در یکسال اخیر در دزفول آغاز که سود حاصله از بازیافت، صرف خرید ویلچر جهت نیازمندان گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.