آنالیز ۶۸۷ پارامتر شیمیایی اداره محیط زیست دزفول در آزمایشگاه

در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و شناسایی منابع آلاینده، در نیمه اول سال ۱۳۹۶، نمونه برداری از ۳۹ واحد صنعتی، خدماتی و تولیدی در شمال خوزستان مورد پایش زیست محیطی قرار گرفته که به تعداد ۵۹ بار از خروجی های واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی نمونه برداری شده و تعداد ۶۸۷  آنالیز آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه اداره حفاظت محیط زیست دزفول بر روی این تعداد نمونه، انجام شده است.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « بازدید از واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی به منظور پایش و شناسایی واحد های آلاینده و جلوگیری از آلودگی های محیط زیست وفق قوانین و مقررات محیط زیست در سال ۹۶ با جدیت فراوان انجام که پس از سنجش خروجی ها، تعدادی واحد آلاینده شناسایی که برخی از واحدها مبادرت به رفع آلودگی نموده و تعدادی نیز تحت پیگیری حقوقی قرار گرفته اند ».

همچنین رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گفت: «آزمایشگاه سنجش فاضلاب اداره حفاظت محیط زیست دزفول علاوه بر سنجش نمونه های خروجی فاضلاب صنایع دزفول در حال خدمت رسانی به شهرهای شمال خوزستان است».

شایان ذکر است شهرستان دزفول دارای حدود ۲۴۰ واحد صنعتی، خدماتی و تولیدی است که سنجش خروجی ها و آلایندگی واحد های مهم دارای خروجی فاضلاب مایع و هوای آلوده بسیار ضروری است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.