دستگیری متخلف صید غیرمجاز ماهی در دریاچه سد دز دزفول

در پی گشت و کنترل دریاچه سد دز یک نفر متخلف صید غیر مجاز ماهی توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست پاسگاه محیط بانی قلعه شاداب دزفول دستگیر و از وی ۱۷ قطعه ماهی آب شیرین کشف و متخلف مذکور به مراجع قضایی معرفی گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «هرگونه صید ماهی از دریاچه ها، رودخانه ها و اکوسیستم های آب شیرین نیازمند اخذ مجوز صید از سازمان حفاظت محیط زیست است و شکار و صید گونه های وحشی بدون اخذ پروانه ممنوع و غیر قانونی است».

شایان ذکر است دریاچه سد دز یکی از اکوسیستم های آبی استان خوزستان بوده که از غنا و تنوع زیستی قابل توجهی در زمینه گونه های آبزی برخوردار است و با توجه به وجود پاسگاه های محیط بانی قلعه شاداب و چهل پا هرگونه شکار و صید در اکوسیستم مذکور تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیست است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.