برگزاری نشست وضعیت زیست محیطی معادن و کارگاههای ماسه شویی دزفول

در راستای بررسی وضعیت زیست محیطی کارگاههای ماسه شویی و معادن شهرستان دزفول نشستی با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول، رئیس دفتر فنی فرمانداری دزفول، بخشدار چغامیش، رئیس اتحادیه کارگاههای ماسه شویی و نمایندگان ادارات امور آب و صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی برگزار گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این نشست گفت: «معادن و کارگاههای ماسه شویی وفق مجوزهای اخذ شده مکلف به رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در راستای کنترل آلاینده های هوا، آب و ایجاد پوشش فضای سبز می باشند که هدف از برگزاری این نشست تأکید ضوابط و استانداردها و همکاری در کنترل آلاینده ها است.»

همچنین رئیس اتحادیه معادن و کارگاههای ماسه شویی نیز بر اهمیت رعایت ضوابط و اقدامات کنترل آلاینده های هوا و آب در کارگاههای ماسه شویی تأکید و اعلام آمادگی نمودند.

در این نشست همچنین رئیس دفتر فنی فرمانداری بر برگزاری نشست های کارگروه معادن و کارگاهها تأکید و مقرر گردید که کارگروه معادن و کارگاههای ماسه شویی به طور منظم همانند گذشته برگزار و مسائل معادن بویژه مسائل محیط زیستی آنها در آن کارگروه بررسی شود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.