شناسایی عاملین کشتار پرندگان وحشی بوسیله سم در دزفول

در اثر رهاسازی دانه های گندم آغشته به سم در اراضی کشاورزی تعداد فراوانی از پرندگان وحشی در دزفول تلف گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «برخی از کشاورزان ناآگاهانه در جهت دفع پرندگان مبادرت به کشتار انواع پرندگان وحشی نظیر کبوتر، قمری، فاخته، انواع گنجشک سانان و… با استفاده از سموم نموده که مأموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به محض اطلاع در محل حاضر و پس از پیگیری لازم عاملین کشتار پرندگان شناسایی و طی شکوائیه ای جهت پیگیری قضایی به دادگستری معرفی شدند».

رئیس اداره حفاظت محیط زیست همچنین گفت: «دفع جانوران وحشی بوسیله سم و هر گونه روش غیرمجاز دیگر که موجب کشتار جانوران گردد ممنوع و غیر قانونی است و کشاورزان می توانند جهت دفع و حفاظت از کشت خود از روش های مجازی استفاده، که موجب پراکندگی پرندگان شده و موجب کشتار آنها نگردد».

شایان ذکر است کشاورزان از دیرباز تاکنون روش های مجازی نظیر محصورسازی زمین کشاورزی با پرچین چوبی، استفاده از مترسک و آدمکها، استفاده از ابزارهای ایجاد صدا را برای دفع جانوران وحشی به کار می گیرند که بسیار مؤثر و مفید است.

۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.