تشکیل کارگروه تخصصی کنترل و کاهش آلودگی هوا در دزفول

در راستای بررسی آلودگی هوا در شهرستان دزفول و کنترل و پیشگیری از آلودگی هوا تشکیل کارگروه تخصصی کنترل و کاهش آلودگی هوای دزفول به تصویب شورای سلامت و امنیت غذایی در جلسه مورخه ۱۹/۰۷/۹۵ در فرمانداری ویژه دزفول رسید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در این خصوص گفت: (( با تصویب شورای سلامت شهرستان دزفول، کارگروه تخصصی کنترل و کاهش آلودگی هوای دزفول در جهت بررسی منابع آلاینده هوا و همچنین اتخاذ راهکارهای اصولی پیشگیری و کاهش آلودگی هوا در شهرستان دزفول با عضویت ادارات مرتبط تشکیل خواهد شد )).

شایان ذکر است شهرستان دزفول به عنوان دومین مرکز جمعیتی استان خوزستان نیازمند برنامه ریزی و پیشگیری آلودگی هوا است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.