برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز در دزفول

دوره آموزشی ضمن خدمت محیط زیست و دولت سبز در شهرستان دزفول از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه سردشت دزفول با حضور ۳۰۰ نفر از آموزگاران مدارس منطقه سردشت دزفول در روز سه شنبه ۱۵ دیماه برگزار گردید

در این نشست آموزشی فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گفت: (( آموزش محیط زیست در راستای مشارکت همگانی در حفاظت از محیط زیست بسیار ضروری است و بخش سردشت و شهیون دزفول بدلیل برخورداری از مواهب طبیعی و تنوع زیستی ارزشمند خود، بویژه اکوسیستم زاگرس و جنگلهای بلوط یکی از غنی ترین مناطق زیستی محسوب که آموزش دانش آموزان و جوامع محلی در راستای مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست بسیار مهم است.)) همچنین آقای کریمی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه سردشت دزفول گفت: (( اداره آموزش و پرورش منطقه سردشت آماده هرگونه همکاری در راستای آموزش دانش آموزان بخش سردشت و شهیون دزفول در خصوص مسائل و مفاهیم محیط زیست است.))در این دوره آموزشی آقای مهندس خیراللهی مسئول آموزش همگانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و آقای دکتر فروتن از اساتید دانشگاه به ارائه مفاهیم و مسائل آموزش محیط زیست پرداختند

۱۰۱۱۱۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.