اخطاریه

((آتش سوزی مزارع و کاه و کلش غیر قانونی است ))

کشاورز عزیز
با سلام
احتراماً ، ضمن عرض خسته نباشید و قدردانی از زحمات شما در تولید گندم کشور در طول سال در مراحل کشت،داشت و برداشت متاسفانه مشاهده میگردد تعداد زیادی از کشاورزان عزیز علیرغم تاکیدات فراوان پس از برداشت محصول گندم مبادرت به آتش کشیدن بقایای کشت یعنی کاه و کلش باقیمانده در مزارع می نمایند که این عمل علاوه بر آسیب رسانی به بافت خاک و نابودی موجودات زنده مفید آن موجب ایجاد آلودگی هوا در سطح منطقه و در خطر قرار گرفتن سلامتی اهالی محل میگردد و همچنین در مزارعی که همجوار جنگل قرار دارند گاهی موجب نفوذ آتش به جنگل و آتش سوزی های گسترده در جنگل ها میگردد. بنابراین از کشاورزان محترم تقاضامند است جایگزین آتش سوزی بقایای کشت از روشهای مناسب دیگر استفاده و از هرگونه آتش سوزی در مزارع پرهیز نمایند.شایان ذکر است ایجاد هرگونه آتش سوزی و آلودگی هوا وفق قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا جرم محسوب گردیده و غیر قانونی است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز بنا بر رسالت قانونی متخلفین را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی خواهد نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.