آغاز هفته پاکسازی عمومی شهر و روستا در دزفول

هفته پاکسازی عمومی شهر و روستا با هدف پاکیزگی فضاهای عمومی  ورودی های شهرستان دزفول در استقبال از ماه مهر از روز شنبه 22 شهریور ماه به مدت یک هفته آغاز می گردد.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت :« هفته پاکسازی شهر و روستا با بسیج عمومی همه ادارات و شهروندان در راستای استقبال از ماه مهر از روز شنبه 22 شهریور ماه  در شهرستان دزفول به مدت یک هفته آغاز گردید و ستاد پاکسازی و پاکیزگی شهر و روستا از مصوبات کارگروه مدیریت پسماندهاست که در این ستاد شهرداران شهرهای دزفول به پاکسازی عمومی شهر و دهیاران به پاکیزگی روستاها می پردازندو در این پاکسازی به نظافت عمومی شهر و روستا پرداخته می شود».

شایان ذکر است طبق مصوبات کارگروه مدیریت پسماندها در دزفول ، پاکسازی عمومی شهر و روستا در پایان شهریورماه در استقبال از مهرماه و در پایان اسفندماه در استقبال از نوروز با هدف فرهنگ سازی و آموزش شهروندان پیرامون جلوگیری از تخلیه زباله ها صورت می گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.