دستگيري 10 نفر صياد غير مجاز در دزفول

 

 

در فصل ممنوعه صيد ماهي 10 نفر صياد و متخلف در زيستگاههاي آب شيرين شهرستان دزفول توسط مأموران يگان حفاظت محيط زيست دستگير و از متخلفين 145 قطعه ماهي و 6 رشته تور ماهيگيري كشف گرديد و متخلفين صياد به دادگستري معرفي گرديدند و از صيد غير مجاز ماهي جلوگيري بعمل آمد . و همچنين در طي گشت و كنترل آبي 30 رشته تور ماهيگيري در درياچه سد دز و رودخانه دز جمع آوري گرديد .

شايان ذكر است شهرستان دزفول با عبور رودخانه دز ، سخيري ، عجيرب و درياچه تمبي ، درياچه سد دز و ميكرو تالابها داراي زيستگاههاي آب شيرين غني و آبزيان با تنوع زيستي ارزشمند است .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.