دستگيري يك فروشنده غير مجاز جانوران وحشي در دزفول

در پي گشت و كنترل محدوده بازار دزفول از يك مغازه فروش پرندگان زينتي ، يك قلاده سنجاب ايراني و يك قطعه پرنده مرغ مينا توسط محيط بانان اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول كشف و در طبيعت رهاسازي گرديد .

فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول گفت : « سنجاب ايراني از گونه هاي جانوري زاگرس ايران بوده كه به دليل زنده گيري و فروش آن ، جمعيت اينگونه ارزشمند در زيستگاه زاگرس به شدت كاهش يافته است و سنجاب ايراني نقش بسيار مفيدي را در زاد آوري پوشش جنگلي بلوط و بادام زاگرس ايران دارد و زنده گيري و فروش اينگونه جانوري ممنوع و غير قانوني است . » شايان ذكر است سنجاب مكشوفه مذكور توسط محيط بانان اداره حفاظت محيط زيست دزفول در جنگل بلوط كوه سگريون در شمال دزفول رهاسازي  گرديد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.