عملکرد شهرستان در بخش محیط زیست انسانی

عملکرد شهرستان در بخش محیط زیست انسانی

– بازدید از واحد های صنعتی آلاینده……………………….  11 مورد

– بازدید از طرح های صنعتی …………………………………. 99 مورد

– بازدید و صدور مجوز های استقرار………………………… 75 مورد

و بهره برداری……………………………………………………….. 24 مورد

– رسیدگی به شکایات آلاینده ها……………………………  11 مورد

– صدور اخطاریه به واحد های آلاینده……………………  31 مورد

– بازدید از معادن شهرستان…………………………………..  8  مورد

– بازدید از بیمارستان ها و مراکز درمانی……………….   10 مورد

مهمترین اقدامات بخش محیط زیست انسانی

– توسعه فضای سبز در واحد های صنعتی و شهرک های صنعتی به طور مستمر

– بازدید از بیمارستان ها و مراکز درمانی شهرستان و پایش سیستم های تصفیه فاضلاب و دستگاه های غیر سوز زباله های عفونی

– استقرار یک دستگاه غیر سور استاندارد جایگزین زباله سوز در بیمارستان آیت الله نبوی  دزفول

– برگزاری 3 کارگروه تخصصی پسماند های شهرستان و پیگیری مصوبات

– قرار داد احداث کارخانه بازیافت زباله توسط شهرداری و پیمانکار مربوطه در سال 88

– پاکسازی ورودی های شهرستان به طور مستمر (سه ماهه) در سال 88

– شرکت فعال در شورای سلامت غذایی شهرستان و پیگیری موضوع تا خانه ها

– احداث کارخانه بازیافت در کشتار گاه دام شهرداری دزفول

– نظارت بر کاشت درختان در شهر و توسعه فضای سبز و شرکت فعال در ستاد نهضت سبز شهرستان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.