برگزاری کارگروه پسماندهای برقی و الکترونیکی در دزفول

کارگروه تخصصی پسماندهای ویژه برقی و الکترونیکی در روز چهار شنبه مورخه 92/5/4در محل اداره حفاظت محیط زیست دزفول برگزار گردید. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در راستای نشست کارگروه گفت :  «پسماندهای برقی و الکترونیکی جزءپسماندهای ویژه محسوب که به دلیل حساسیت نیازمند ساماندهی و مدیریت ویژه دارند و هدف از به کار گیری کار گروه مذکور شناسایی و جمع اوری اطلاعات از کارگاهها و واحدهای تولید کننده این پسماند ها و میزان تولید آن، و در نهایت ساماندهی و مدیریت پسماند های ویژه و باز یافت آن میباشد.» همچنین در ادامه اقای مهندس هدایت پور مسئول امور اجتماعی فرمانداری دزفول نیز ضمن اشاره به اهمیت مدیریت پسمادهای ویزه گفت:«آموزش و اطلاع رسانی به تولید کنندگان اینگونه پسماندها و همچنین شهروندان پیرامون اثرات نامطلوب پسماندهای ویژه می تواند در موفقیت مدیریت پسماندهای مذکور مفید وبسیار ضروری است. طبق مصوبات این کارگروه مقرر گردید که با همکاری اداره صنعت، معدن وتجارت از کلیه واحدها و کار گاههای تولید کننده پسماند های برقی و الکترونیکی بازدید و پس از تکمیل اطلاعات لازم در جهت مدیریت بازیافت اینگونه پسماندها برنامه عملیاتی تدوین گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.