رفع تصرف از 5/22 هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده دز

با پیگیری حقوقی در راستای حفظ اراضی ملی  5/22 هکتار از اراضی تصرفی منطقه حفاظت شده دز رفع تصرف گردید. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «5/22هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده دزدر حاشیه رودخانه دز که از سالهای پیش به تصرف عدوانی در آمده با تلاش فراوان و پیگیریهای مطلوب حقوقی پس از توقف عملیات گشت  و جلوگیری از گسترش تصرف بیشتر با رأی دادگاه مبنی بر خلع ید، رفع تصرف گردید.» منطقه حفاظت شده دز زیستگاه جنگلی، در حاشیه رودخانه دز از زیستگاههای منحصر بفرد کشور و زیستگاه اصلی گونه گوزن زرد ایرانی بوده که با مساحت حدود 17 هزار هکتار جزء مناطق تحت حفاظت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست میباشد وبه استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی و بند “د” ماده 10 قانون شکار وصید از هر گونه تصرف عدوانی در اراضی منطقه مذکور جلوگیری بعمل می آید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.