دستگيري 10 نفر متخلف صيد غير مجاز در فصل ممنوعه صيد ماهي در دزفول

در طول فصل ممنوعه صيد ماهي در آبهاي داخلي از 15 اسفندماه تا 15 ارديبهشت ماه  تعداد 10 نفر متخلف صيد غيرمجاز در رودخانه ها و اكوسيستم هاي آب شيرين شهرستان دزفول توسط ماموران يگان حفاظت محيط زيست دستگيري گرديدند. فرهاد قلي ن‍ژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين باره ميگويد: (( در فصل ممنوعه صيد ماهي كه فصل زادآوري و توليد مثل ماهيان  است از هرگونه صيد غيرمجاز در زيستگاههاي آب شيرين شهرستان دزفول جلوگيري گرديده و در جريان دستگيري 10 نفر صياد غيرمجاز 712 قطعه ماهي  كشف و همچنين يك فروند بوت قايق ،دو دستگاه الكتروشوكر (دستگاه تقويت كننده برق )  ، دو دستگاه موتور برق و 12 رشته تور ماهيگيري  از متخلفين كشف و به استناد ماده 14 قانون شكار و صيد توقيف گرديده اند. )) شايان ذكر است شهرستان دزفول بدليل وجود رودخانه هايي چون دز ،بالارود ،سخيري ،عجريب و رودخانه شور سردشت  و وجود درياچه سد دز و آيگيرهاي طبيعي چون ميانرود،حاجات ،باقرو يعقوب داراي غنا و تنوع زيستي ارزشمندي از آبزيان آب شيرين مي باشد.