قایق دوستداران محیط زیست دزفول به ساحل خلیج همیشه فارس رسید

آقای مهدی شلاگه و حاتم چالوچی از دوستداران محیط زیست انجمن دوستداران طبیعت دز با استفاده از یک قایق در یک اقدام نمادین از رودخانه زیبای دز سفر آبی خود را با شعار ((آشتی با طبیعت ،سربلندی نام خلیج فارس )) در دزفول آغاز و پس از   12  روز پس از عبور از رودخانه کارون  وارد شهر آبادان شدند. و در این سفر آبی علاقه مندان به محیط زیست در شهرهای اهواز و آبادان از آنان استقبال نمودند. همچنین در طول مسیر این سفر آبی با توقف در روستاهای حاشیه رودخانه های دز و کارون و توزیع بروشور بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید گردیده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.