برنامه های آموزش همگانی محیط زیست در دزفول آغاز گردیده است.

با تشکیل کارگروه آموزش همگانی محیط زیست در دزفول برنامه های آموزش همگانی محیط زیست آغاز گردیده است. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در دومین کارگروه آموزش همگانی محیط زیست در محل فرمانداری شهرستان دزفول با بیان این خبر افزودند: « با توجه به ضرورت و اهمیت آموزش همگانی پیرامون حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن
، در راستای افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در اجرایی نمودن بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کارگروه مربوطه در شهرستان دزفول ، برنامه های آموزشی متعددی در سطح شهرستان پیش بینی و تعدادی از برنامه های مذکور نیز انجام پذیرفته است».

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول به برگزاری برنامه هایی چون درختکاری هفته هوای پاک در دزفول ، آئین درختکاری پارک دولت سالند توسط انجمن کوهنوردان ، پاکسازی جنگل پارک ملی دز توسط انجمن طبیعت دز ، آغاز پروژه آموزشی جوامع محلی پیرامون حفاظت از محیط زیست توسط انجمن آوان سبز و آموزش شهروندان در خصوص طرح تفکیک پسماندها در دزفول اشاره و از آغاز طرح ملی محیط یار در مدارس دزفول با هدف آموزش دانش آموزان در زمینه محیط زیست خبر دادند. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول طرح ملی محیط یار طرحی نوین در آموزش دانش آموزان با همکاری بخش صنعت و سازمان های غیر دولتی زیست محیطی و اداره آموزش و پرورش در دزفول خواهد بود که اهمیت فراوانی را در ارتقاء سطح آگاهی های زیست محیطی دانش آموزان و در نهایت شهروندان در خصوص حفاظت از محیط زیست خواهد داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.