دستگیری 7 نفر متخلف شکار غیر مجاز در گشت و کنترل شکار گاه های دزفول

در پی گشت و کنترل شکارگاه های شهرستان دزفول توسط محیط بانان پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز 7 نفر متخلف شکار غیر مجاز دستگیر گردید و در دستگیری آنان 3 قطعه دراج ، 1 قطعه چنگر و 2 قطعه کبوتر جنگلی کشف گردید و پرونده متخلفین جهت پیگیری قضایی به دادگستری ارائه گردید. شایان ذکر است در اثر شکار غیر مجاز مبلغ 5160000 ریال خسارت به طبیعت وارد و وصول گردیده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.