مهار و كنترل سيل در پارك ملي دز

در بارندگي هاي اخير و افزايش سطح و دبي آب رودخانه دز جريان سيل در جنگل پارك ملي و منطقه حفاظت شده دز در مورخه 30 آذز و اول دي ماه جاري گرديد كه موجب وارد آمدن خسارت به محدوده سايت گوزن زرد در پارك ملي دز گرديد كه با اقدامات بموقع و تلاش شبانه روزي محيط بانان جريان سيل در ساعات اوليه مهار و كنترل و از افزايش خسارت و آسيب هاي بعدي به محدوده سايت گوزن زرد جلوگيري بعمل آمده است.فرهاد قلي نژاد رئيس اداره محيط زيست دزفول در اين باره مي گويد: سيلاب اخير ناشي از افزايش ميزان بارش و طغيان رودخانه دز بوده است و خسارت هاي محدودي به منطقه وارد آمده است كه خوشبختانه سايت گوزن زرد با اقدامات فوري از آسيب هاي جدي مصون و هم اكنون وضعيت سايت گوزن زرد ايراني ميانرود مطلوب و هيچ گونه آسيبي به گوزن هاي زرد وارد نيامده است و اقدامات كنترلي بيشتر جهت مقابله با سيل احتمالي در حالانجام است.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.