برگزاري سومين كارگروه پسماند هاي شهرستان دزفول

سومين نشست كارگروه مديريت پسماندهاي شهرستان دزفول در مورخه 26/9/91 در محل فرمانداري دزفول با حضور فرماندار ويژه شهرستان دزفول و رؤساي ادارات مربوطه برگزار گرديد. در ابتداي اين نشست فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول ضمن تشكر و قدرداني از حضور فعال ادارات مرتبط در پيگيري مصوبات كارگروه مديريت پسماندها ، از حمايت ها و تأكيسدات فرماندار محترم دفول تشكر نمودند. سپس مصوبات دومين كارگروه مديريت پسماندها بررسي گرديد و در ادامه جناب آقاي احساني نيا فرماندار ويژه شهرستان دزفول بر اهميت مديريت پسماندها ، ساماندهي محل دفن زباله هاي شهري دزفول و آموزش شهروندان در اين خصوص تأكيد نمودند. پس از بحث و بررسي پيرامون دستور كار جلسه مواردي از قبيل احداث كارخانه بازيافت زباله دزفول، اهتمام كليه ادارات به اجراي طرح تفكيك پسماند ها، پيگيري شهرداري هاي شهر هاي اقماري در خصوص طرح تفكيك پسماند از مبدأ مصوب گرديد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.