آرشیو دسته: محیط زیست طبیعی

۲۲اسفند/۸۹

زنده گیری، عرضه و فروش سمندر لرستانی ممنوع است

سمندر لرستانی یکی از گونه های مهم جانوری منطقه زاگرس در شمال خوزستان بوده که بدلایل مختلف از جمله زنده گیری گونه از محل زیست و تخریب زیستگاه در خطر انقراض قرار گرفته است بطوریکه گونه جانوری مذکور در فهرست قرمز جانوران و گونه های در خطر انقراض جهانی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) قرار گرفته است. بنابراین در راستای حفاظت از این گونه جانوری ارزشمند وخاص شمال خوزستان و جلوگیری از انقراض و نابودی آن به عنوان یک میراث ملی خواهشمند است از زنده گیری، عرضه و فروش جانور مذکور در اکواریوم و یا هر شکل دیگری خود داری و در صورت مشاهده هرگونه عرضه و فروش آن موارد را به شماره 6261318 اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول اطلاع دهید. شایان ذکر است متخلفین زنده گیری، عرضه و فروش این گونه جانوری برابر قوانین و مقررات تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.