آرشیو دسته: اخبار زیست محیطی

اخبار زیست محیطی

۱۶اردیبهشت/۹۹

بازدید از کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری دزفول

در راستای پیگیری رفع موجبات آلودگی و مشکلات کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری دزفول، رئیس و معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در معیت معاونت عمرانی فرمانداری ویژه این شهرستان از کارخانه مذکور بازدید به عمل آوردند. ادامه مطلب

۱۵اردیبهشت/۹۹

بازدید و پایش مشترک سایت ماهوربرنجی در شهرستان دزفول

در راستای کنترل و نظارت بر اجرای صحیح قانون مدیریت پسماندها و با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع کروناویروس، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به اتفاق نمایندگان شهرداری و بهداشت از محل سایت مرکزی دفن پسماندهای شهری دزفول (ماهوربرنجی)، بازدید نمودند. ادامه مطلب