آرشیو دسته: اخبار زیست محیطی

اخبار زیست محیطی

۰۳خرداد/۹۱

آلودگی هوای دزفول 24 برابر استاندارد هوای سالم

پدیده ریزگرد با ورود ذرات معلق در 24 ساعت گذشته موجب آلودگی شدید هوای شهرستان دزفول گردید. منشا ریزگردهای منتشر شده در هوا ناشی از وزش بادهای شدید در کشور عراق و سوریه بوده که موجب انتقال ذرات ریزگرد به کشور ایران بویژه خوزستان گردیده است. در طی شبانه روز گذشته بیشترین ذرات ریزگرد از طریق ایستگاه سنجش آلودگی هوای دزفول 3625 میکروگرم بر مترمکعب در ساعت 23 اندازه گیری و ثبت گردیده است که این میزان 24 برابر استانداردهای زیست محیطی هوای سالم است. و از ساعت 24 روند آلودگی هوا با کاهش میزان ذرات رو به کاهش است و میزان ذرات در ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه سوم خرداد ماه 1451 میکروگرم بر مترمکعب(10 برابر استاندارد هوای سالم) اندازه گیری گردیده است. با توجه به آلودگی هوای شهرستان از عموم شهروندان عزیز بویژه کودکان و سالخوردگان تقاضامند است از تردد های غیر ضروری در فضای باز پرهیز و در جهت کاهش اثرات آلودگی هوا بر سلامتی از ماسک استاندارد استفاده و شیر و لبنیات بیشتری در برنامه غذایی مصرف نمایند. باشند.

۳۱اردیبهشت/۹۱

اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی

19 ماه می مصادف با اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی تاکیدی بر ضرورت حفاظت از تنوع زیستی جهانی و جلوگیری از کاهش و نابودی تنوع زیستی در تنها کره قابل زیستن است. امروزه تنوع زیستی در سطوح تنوع گونه ای ،تنوع اکوسیستم و تنوع ژنتیکی بررسی میگردد. کشور ایران به لحاظ برخورداری از تنوع آب و هوایی از جمله کشور های با تنوع زیستی غنی قلمداد میگردد. و نیازمند اقدامات سریع حفاظتی در راستای حفاظت و حراست از تنوع زیستی است. حفاظت از گونه های بحرانی و در خطر انقراض ، حفاظت از زیستگاهها و اکوسیستمهای آسیب پذیز و در نهایت حفاظت از ذخایز ژنتیکی کشور از اولویتهای حفاظت از تنوع زیستی در کشور ایران محسوب میگردد. تلاشهای فراوان سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت و احیاء گونه هایی چون یوز ایرانی ،ببر مازنداران ، سمندر لرستانی ،گوزن زرد ایرانی ،قوچ و میش وحشی ایران و در نهایت آگهی زیستگاههای ارزشمند تحت عنوان مناطق تحت حفاظت بخشی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جهت حفاظت از تنوع زیستی ایران است.

۲۷اردیبهشت/۹۱

آبشار شوی در انتظار پیوستن به فهرست آثار طبیعی ملی ایران

آبشار شوی زیباترین آبشار ایران و زیستگاه اصلی گونه آندمیک و درذ خطر انقراض سمندر امپراطور (حاجی باریک آب ) در شمال خوزستان پس از اخذ کلیه موافقت نامه ها و پیگیری های فراوان در انتظار پیوستن به فهرست آثار طبیعی ملی ایران قرار د ارد . فرهاد قلی نزاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن اعلام این مطلب از تکمیل پرونده اثر و آگهی آبشار شوی به عنوان اثر طبیعی ملی خبر د اده که در صورت تصویب ،آبشار شوی به عنوان اولین اثر طبیعی ملی خوزستان در فهرست آثار طبیعی ملی کشور قرار خواهد گرفت .