آرشیو دسته: اخبار زیست محیطی

اخبار زیست محیطی

۰۶آذر/۹۱

رهاسازی 70 قطعه سهره طلایی در طبیعت

پس از دستگیری 3 نفر متخلف زنده گیری پرنده سهره طلایی در دزفول و کشف تعداد 70 قطعه سهره طلایی توسط ماموران پاسگاه انتظامی سردشت دزفول، شکوائیه اداره حفاظت از محیط زیست دزفول به دادستان محترم ارائه و علیه آنان اعلام جرم گردید و توسط محیط بانان 70 قطعه سهره طلایی مکشوفه به دامان طبیعت رهاسازی گردید.فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در این خصوص گفت: سهره طلایی از جمله پرنگان وحشی و مهاجری است که بدلیل آواز زیبای خود مورد توجه بوده و خرید و فروش غیرمجاز آن جهت نگهداری در قفس موجب خروج گونه از زیستگاه طبیعی آن و کاهش تعداد گونه می گردد.بنابراین در راستای حفاظت از این پرنده زیبا از هرگونه صید و زنده گیری آن بدون مجوز صید جلوگیری می گردد)

۲۷آبان/۹۱

برگذاری دومین نشست کارگروه نشست همگانی محیط زیست دزفول

دومین نشست کارگروه نشست همگانی محیط زیست شهرستان دزفول با حضور دانشگاه ها و مراکز علمی شهرستان دزفول در محل اداره حفاظت محیط زیست دزفول در مورخه 23/8/91 برگزار گردید.در این نشست که معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه پیام نور دزفول، دانشگاه علمی کاربردی کشاورزی،مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول حضور داشتند فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت از محیط زیست دزفول ضمن تاکید بر اجرای برنامه های آموزشی راهکارها و برنامه های آموزشی و اجرای فعالیتهای آموزشی شدند.پس از بحث و گفتگو پیرامون مسائل و محورهای آموزشی در زمینه ارتقاء فرهنگ زیست محیطی خواستار حضور فعال دانشگاه ها در کارگروه آموزش همگانی محیط زیست در جهت ارائه مصوب گردید دانشگاه ها و مراکز علمی برنامه آموزشی پیشنهادی قابل اجرا در سال 91 و 92 را جهت جمع بندی و تدوین مجموعه برنامه های آموزش همگانی محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.

۲۳آبان/۹۱

پاکسازی جنگل پارک ملی دز توسط انجمن طبیعت زیبا

در جهت اشاعه فرهنگ زیست محیطی و آموزش محیط زیست برنامه پاکسازی جنگل پارک ملی دز توسط دوستداران طبیعت، انجمن طبیعت زیبای میانرود برگزار و در این برنامه پاکسازی علاقه مندان به ططبیعت به جمع آوری زباله در جنگل و ارائه آموزش به گردشگران پرداختند و بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی ان تاکید گردید.

 

 

 

۱۸آبان/۹۱

برگزاری نشست کارگروه آموزش همگانی محیط زیست در دزفول

در مورخه 15 آبانماه اولین نشست کارگروه آموزش همگانی محیط زیست شهرستان دزفول در محل فرمانداری دزفول با حضور مسئول امور اجتماعی فرمانداری ویژه دزفول و ادارات مرتبط برگزار گردید. در ابتدای این نشست فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول هدف از تشکیل و برگزاری نشست کارگروه را اجرای بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان و گفت:((آموزش محیط زیست و مفاهیم آن در راستای ارتقاء فرهنگ محیط زیستی جامعه از مهمترین مکانیزمهای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن است. و هدف از تشکیل کارگروه آموزش همگانی نیز اجرای برنامه های آموزشی در جهت تحقق بند الف ماده189 برنامه پنجم توسعه در شهرستان دزفول و هماهنگی لازم به منظور هدفمند نمودن برنامه های آموزش محیط زیست می باشد.)) و همچنین آقای هدایت مسئول امور اجتماعی فرمانداری دزفول نیز ضمن تاکید بر برگزاری منظم و ماهیانه نشست کارگروه خواستار مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان در راستای اجرای برنامه های آموزشی شدند. و در ادامه پس از بحث و گفتگو پیرامون موضوع مصوب گردید کلیه ادارات مرتبط برنامه های آموزشی قابل اجرا در سال 90 و 91 خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.