آرشیو دسته: اخبار زیست محیطی

اخبار زیست محیطی

۲۳بهمن/۹۲

برگزاري آيين درختكاري در منطقه شكارممنوع قلعه شاداب

برگزاري آيين درختكاري در روستاهاي پا قلعه بخش شهيون در منطقه شكار ممنوع قلعه شاداب ،  توسط اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول با همكاري شوراي اسلامي روستاي پا قلعه و با حضور اهالي روستا برگزار گرديد . در اين آيين فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين خصوص گفت : « درختكاري و توسعه فضاي سبز يكي از مهمترين اقدامات محيط زيستي در راستاي پاكيزه سازي هوا و ايجاد نشاط و طراوت در محيط هاي زندگي است و مي توان با مشاركت ساكنين روستاها در طبيعت زيباي زاگرس شهيون دزفول روستاهايي سرسبز ايجاد نمود . »

در اين آيين آقاي مهندس قارم بخشدار بخش شهيون دزفول ضمن گراميداشت دهه مبارك فجر نيز  گفت : « درختكاري يكي از مهمترين امور روستاها بوده كه تلاش هاي فراواني در راستاي كشت نهال و توسعه فضاي سبز در روستاهاي بخش شهيون بعمل آمده است و اين روند در جهت توسعه فضاي سبز ادامه خواهد داشت . »

در ادامه نيز با حضور اهالي و مسئولين درختكاري در محدوده روستا انجام و همچنين نهال درخت بين   اهالي روستا جهت كاشت  در منازل توزيع گرديد .

۱۶بهمن/۹۲

دستگيري دو گروه شكارچي غير مجاز در دزفول

در گشت و كنترل شكارگاه هاي دزفول توسط محيط بانان اداره حفاظت محيط زيست دزفول دو گروه متخلف در حين شكار در اول صبح دستگير و از متخلفين يك قطعه كبوتر جنگلي ، دو قطعه گنجشك كشف و دو قبضه اسلحه شكاري از آنان به استناد ماده 14 قانون شكار و صيد ضبط و توقيف و از ادامه شكار گونه هاي جانوري جلوگيري بعمل آمد .

فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول در اين خصوص گفت « متخلفين مذكور در شروع شكار و اول صبح در حين شكار دستگير و با دستگيري آنان از افزايش شكار پرندگان وحشي جلوگيري و دو قبضه سلاح شكاري آنان توقيف و پرونده تخلف شكارچيان به دادگستري ارسال گرديد . » شايان ذكر است شهرستان دزفول به دليل غناي طبيعي تنوع زيستي كم نظير يكي از زيستگاههاي مهم پرندگان بومي و مهاجر است .

۱۲بهمن/۹۲

برگزاري كارگاه آموزشي پسماند هاي عفوني در دزفول

كارگاه آموزشي پسماند هاي عفوني در دزفول توسط مركز بهداشت دزفول با همكاري اداره حفاظت محيط زيست دزفول جهت مديران و كارشناسان درمانگاههاي شهرستان دزفول پيرامون نحوه مديريت پسماند هاي عفوني برگزار گرديد . در اين كار گاه آموزشي فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول گفت : « پسماند هاي عفوني يكي از انواع پسماند ها بوده كه به دليل حساسيت و داراي عوامل ميكروبي و بيماريزا به عنوان پسماند ويژه محسوب كه نيازمند مديريت صحيح و دفع بهداشتي دارند و در شهرستان دزفول نظارت بر درمانگاهها و بيمارستانها در جهت مديريت اجراي ضوابط و روشهاي مديريت صحيح اينگونه پسماند ها آغاز گرديد و با مشاركت و همكاري مديران درمانگاهها و بيمارستان ها برنامه عملياتي پسماند هاي عفوني دزفول تا پايان سال 92 تدوين و مراحل اجراي آن آغاز خواهد گرديد . »

همچنين در اين نشست سركار خانم دكتر چاييده رياست مركز بهداشت دزفول ، مديريت پسماندهاي عفوني بدليل اهميت موضوع را بسيار ضروري و به مديريت اصولي اينگونه پسماند تآكيد نمودند . در اين كارگاه آموزشي ضوابط و روشهاي اجرايي مديريت پسماند هاي پزشكي و عفوني ارائه و مديران درمانگاهها نظرات خود را پيرامون مديريت پسماند هاي عفوني ابراز نمودند .

شايان ذكر است توليد پسماند عفوني در شهرستان دزفول با دارا بودن 4 بيمارستان و 19 درمانگاه بالغ بر 2000 كيلوگرم در روز ميباشد كه عمليات جمع آوري و دفع بهداشتي پسماند هاي عفوني توسط بخش خصوصي با مشاركت دانشگاه علوم پزشكي دزفول و نظارت اداره حفاظت محيط زيست دزفول در حال انجام است .