تمام نوشته های mzdezful

۰۳خرداد/۹۰

گزارش بازدید از روستای شوی

 

در مورخ 28/2/90 ساعت 12 بوسیله قطار عادی اهواز- تهران  از ایستگاه راه آهن اندیمشک آقایان قلی نژاد ، بهروز نجاتی و مسعود نوری پور به مقصد روستای شوی حرکت که در ساعت 30/14 دقیقه به ایستگاه راه آهن تله زنگ رسیده و پس از استراحت کوتاهی با تجهیزات انفرادی خود از ایستگاه راه آهن پس از عبور از پل تله زنگ به مقصد روستای  حدود سه ساعت کوهپیمایی و پیاده روی به روستای سرسبز شوی رسیده و در محل روستا بیتوته نمودیم ، روستای شوی دارای باغهای انار و مرکبات بوده که کدخدای روستا آقای عیدی پور در جهت آبادانی و توسعه باغهای انار و مرکبات آن با همکاری واحد باغبانی اداره جهادکشاورزی دزفول همت بالایی را مبذول داشته است، آب باغها و روستای شوی از آب آبشار شوی تأمین که بوسیله ایجاد آبراهه های سیمانی و یا گلی از سر چشمه شوی منحرف و به سمت روستا هدایت که اهالی روستا از آن به عنوان آب آشامیدنی و آبیاری باغهای مرکبات استفاده می نمایند روستا دارای حدود 5 خانوار ساکن با حدود بیست نفر است که در فصل قشلاق عشایر این جمعیت بنا برگفته کدخدای روستا به 300 نفر افزایش می یابد ،خانه های روستایی با استفاده از مصالح منطقه یعنی سنگ کوه بنا گردیده و روستای شوی در دامنه کوه اسفندیاری و راگ قرار گرفته است و از ایستگاه راه آهن تله زنگ تا روستا پوشش گیاهی منطقه از نوع تورانی با پوشش درختچه ای رملیک و گون بوده که رودخانه شوی حاصل از آبشار از منطقه عبور می نماید و در نهایت به رودخانه سزار ( دز ) می پیوندند،از دامنه کوه اسفندیاری و روستای شوی پوشش گیاهی بلوط و بنه منطقه ( پوشش جنگلی زاگرس ) آغاز می گردد، درجه حرارت از روستای شوی به سمت آبشار شوی مسیر غرب به شرق کاهش می یابد، پس از یک شب بیتوته در روستای شوی در روز پنج شنبه مورخ 29/2/90 با راهنمای آقای عیدی پور از روستای شوی به سمت آبشار شوی حرکت نمویم و از مسیر کوهنوردی آبشار و بکسل های نصب شده بازدید گردید در مسیر رودخانه شوی تعداد 5 عدد سمندر لرستانی مشاهده و تصویر برداری گردید سمندرها از نوع ماده بوده که در آبهای ساکن سنگلاخی حاشیه رودخانه مشاهده گردید، عصر آن روز پس از طی مسافت حدود 3 ساعت به ایستگاه راه آهن تله زنگ رسیده و با قطار محلی درود- اندیمشک در ساعت 18 به سمت اندیمشک حرکت و ساعت 20:30 دقیقه وارد ایستگاه راه آهن اندیمشک شدیم در طی این بازدید با کدخدای روستای شوی پیرامون معرفی همیار ایجاد جایگاههای تخلیه زباله در محدوده آبشار شوی و روستای شوی نصب تابلوهای معرفی و هشدار دهنده در مسیر گفتگو و هماهنگی لازم در حضور جلوگیری از زنده گیری گونه در خطر انقراض سمندر لرستانی ارائه گردید