تمام نوشته های mzdezful

۳۱شهریور/۹۸

بازدید کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از سایت امحاء پسماندهای عفونی

در تاریخ ۹۸/۶/۲۵ بازدید مشترکی با حضور کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و سایر اعضاء ناظر کارگروه از سایت امحاء و بی خطرسازی پسماندهای عفونی در ماهور برنجی بعمل آمد. ادامه مطلب

۲۶شهریور/۹۸

نجات و درمان آهوی میشداغ توسط جوان دزفولی

یکی از شهروندان ساکن شمس آباد دزفول آهوی آسیب دیده ای را که از چند ناحیه دست و پا ضربه خورده بود پس از مدتی تیمار و نگهداری، تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول داد. ادامه مطلب

۲۵شهریور/۹۸

برگزاری کارگروه مدیریت پسماند در شهرستان دزفول

دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان دزفول در سال ۹۸ در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ با ریاست معاون فنی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، دبیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و سایر ادارات مدعو در محل سالن فرمانداری این شهرستان برگزار گردید. ادامه مطلب

۱۹شهریور/۹۸

برپایی ایستگاه های حفاظت از محیط زیست در تاسوعا و عاشورای حسینی در شهرستان دزفول

با توجه به فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و برپایی دسته جات عزاداری در شهرستان دزفول ایستگاه های حفاظت از محیط زیست توسط انجمن های مردم نهاد زیست محیطی در نقاط مختلف این شهرستان برپا و اعضای آن مبادرت به جمع آوری پسماندها نمودند. ادامه مطلب