تمام نوشته های mzdezful

۱۳مرداد/۹۱

نظارت بر افزایش سهم سرانه فضای سبز دزفول در سال 91

فضای سبز و کاشت درخت ،توسعه و افزایش سهم سرانه فضای سبز در هر شهر یکی از نیازهای محیط ریستی شهر و شهروندان بوده و از مهمترین اقدامات عمران و آبادانی هر شهر محسوب میگردد. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول ضمن اشاره به فواید فضای سبز و کارکردهای مطلوب محیط زیستی آن می گوید: توسعه فضای سبز علاوه بر آثار مطلوب روانی بر شهروندان در کاهش درجه حرارت ،کاهش و کنترل آلاینده های محیط زیست بویژه کنترل آلودگی های هوا و صوت موثر بوده و نقش بسزایی در تعادل میکرو کلیمای هر منطقه دارد .ایشان با اشاره به اقدامات شهرداری های شهرهای دزفول بویژه سازمان پارکها و فضای سبز دزفول در توسعه پارکها و فضای سبز در سالهای اخیر میزان سهم سرانه فضای بز شهر دزفول را 17 متر مکعب اعلام نموده و عنوان نمودند که از کلیه شهرداری های شهرستان برنامه توسعه و افزایش سهم سرانه فضای سبز شهری بویژه طرح پروژه احداث کمربندهای سبز در سال 91 در راستای اجرایی نمودن اهداف برنامه پنجم توسعه از سوی این اداره درخواست گردیده است و اداره حفاظت محیط زیست دزفول ضمن بررسی نظارت لازم را بر توسعه فضای سبز اعمال خواهد نمود و امیدواریم شهرداران محترم شهرستان دزفول با جدیت نسبت به کاشت و توسعه فضای سبز با توجه به فراهم بودن شرایط کاشت درخت در دزفول بویژه خاک حاصلخیز و آب فراوان اقدام نمایند.

۱۱مرداد/۹۱

برگزاری کارگروه ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم در دزفول

اولین نشست کارگروه صنایع و مشاغل مزاحم شهری دزفول در دهم تیرماه در فرمانداری دزفول به ریاست فرماندار شهرستان دزفول و دبیری اداره حفاظت محیط زیست دزفول برگزار گردید. در نشست این کارگروه مهندس فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول هدف از تشکیل و برگزاری کارگروه را ساماندهی واحدهای صنفی مزاحم و آلاینده در شهر دزفول و انتقال صنوف مذکور به مجتمع های صنفی در راستای کاهش مزاحمت های صنوف و آلایندگی آنان دانسته و خواستار همکاری کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان در ساماندهی صنایع و صنوف گردیدند. و در ادامه آقای مهندس احسانی نیا سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول نیز ضمن تشکر و قدردانی از تشکیل کارگروه ،سامان دهی نایع و صنوف مزاحم و آلاینده را در جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی در شهر دزفول از مهمترین مسائل زیست محیطی شهر دزفول دانستند.و خواستار تشکیل منظم جلسات کارگروه و اجرای مصوبات در جهت انتقال صنایع و صنوف به مجتمع های صنفی و جانمایی مجتمع های صنفی در شهرستان گردیدند. در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی های لازم و ارائه توضیحات لازم از سوی ادارات و دستگاههای دولتی مقرر گردید که ظرف یکماه آینده کلیه صنوف و مشاغل مزاحم شهری شناسایی و اولویت بندی لازم جهت انتقال به مجتمع های صنفی صورت گرفته و از گزینه های پیشنهادی زمین احداث مجتمع های صنفی بازدید گردد.