تمام نوشته های mzdezful

۲۳آبان/۹۱

پاکسازی جنگل پارک ملی دز توسط انجمن طبیعت زیبا

در جهت اشاعه فرهنگ زیست محیطی و آموزش محیط زیست برنامه پاکسازی جنگل پارک ملی دز توسط دوستداران طبیعت، انجمن طبیعت زیبای میانرود برگزار و در این برنامه پاکسازی علاقه مندان به ططبیعت به جمع آوری زباله در جنگل و ارائه آموزش به گردشگران پرداختند و بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی ان تاکید گردید.

 

 

 

۱۸آبان/۹۱

برگزاری نشست کارگروه آموزش همگانی محیط زیست در دزفول

در مورخه 15 آبانماه اولین نشست کارگروه آموزش همگانی محیط زیست شهرستان دزفول در محل فرمانداری دزفول با حضور مسئول امور اجتماعی فرمانداری ویژه دزفول و ادارات مرتبط برگزار گردید. در ابتدای این نشست فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول هدف از تشکیل و برگزاری نشست کارگروه را اجرای بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان و گفت:((آموزش محیط زیست و مفاهیم آن در راستای ارتقاء فرهنگ محیط زیستی جامعه از مهمترین مکانیزمهای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن است. و هدف از تشکیل کارگروه آموزش همگانی نیز اجرای برنامه های آموزشی در جهت تحقق بند الف ماده189 برنامه پنجم توسعه در شهرستان دزفول و هماهنگی لازم به منظور هدفمند نمودن برنامه های آموزش محیط زیست می باشد.)) و همچنین آقای هدایت مسئول امور اجتماعی فرمانداری دزفول نیز ضمن تاکید بر برگزاری منظم و ماهیانه نشست کارگروه خواستار مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان در راستای اجرای برنامه های آموزشی شدند. و در ادامه پس از بحث و گفتگو پیرامون موضوع مصوب گردید کلیه ادارات مرتبط برنامه های آموزشی قابل اجرا در سال 90 و 91 خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

۰۳آبان/۹۱

رفع تصرف شش هکتار در پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز

پس از پیگیری فراوان 6 هکتار از اراضی تصرف شده پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز خلع ید و اراضی مذکور از دست متصرفین خارج گردید. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این باره میگوید: ((اراضی مذکور در سالهای اخیر به تصرف افراد سودجو در آمده که با اخذ دستور قضایی از گسترش اراضی تصرفی جلوگیری و پس از ارائه شکواییه و نتیجه حقوقی اراضی مذکور خلع ید و رفع تصرف گردیده است و در این خصوص همکاری و پیگیری مراجع قضایی در حفاظت از حقوق بیت المال  و اراضی ملی قابل تقدیر است. )) .شایان ذکر است پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز آخرین بازمانده جنگل های نیمه گرمسیری ایران و زیستگاه اصلی گونه نادر گوزن زرد ایرانی است که در حاشیه رودخانه دز واقع می باشد.

۲۲مهر/۹۱

بهره برداری از دومین دستگاه امحاء زباله های عفونی بیمارستان بزرگ دزفول

در روز پنجشنبه با مهندس پاپی زاده نماینده محترم مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ،امام جمعه موقت شهرستان دزفول ،فرماندار دزفول ،رئیس دانشکده علوم پزشکی دزفول ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست و اعضای شورای اسلامی شهر دزفول دومین دستگاه غیر سوز امحاء بهداشتی زباله های عفونی بیمارستان بزرگ دزفول به بهره برداری رسید. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در این باره می گوید:(( در راستای ارتقائ وضعیت بهداشتی و محیط زیستی شهرستان دزفول به پیگیری فراوان و همکاری و اقدام دانشکده علوم پزشکی دزفول دومین دستگاه امحاء بهداشتی پسماندهای عفونی در بیمارستان بزرگ دزفول به بهره برداری رسید. که از تلاش و اهتمام ریاست دانشکده علوم پزشکی دزفول تشکر و فدردانی میگردد. همچنین رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول با اشاره به وضعیت پسماندهای پزشکی دزفول می گوید:(( با بهره برداری از دومین دستگاه امحاء زباله های عفونی تعداد دستگاههای مذکور در شهرستان به سه دستگاه رسیده و هم اکنون کلیه پسماندهای عفونی بیمارستان های دزفول به روش بهداشتی امحاء و بی خطر سازی میگردد. و امید است با خرید و نصب چهارمین دستگاه امحاء زباله عفونی در دزفول پسماند عفونی کلیه درمانگاهها و مطب ها نیز به روش بهداشتی امحاء گردد )) شایان ذکر است پسماندهای عفونی جزء پسماندهای ویژه محسوب که به دلیل شرایط خطرناکی نیازمند مدیریت ویژه می باشند.