تمام نوشته های mzdezful

۲۰خرداد/۹۲

افتتاح بهره برداری از آزمایشگاه سنجش آلودگی آب در دزفول

روز یکشنبه 19/3/92 در هفته محیط زیست با حضور آقای مهندس جمال شاکری معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان آزمایشگاه سنجش آلودگی آب در ایستگاه مطالعات زیست محیطی دزفول به بهره برداری رسید.مهندس شاکری معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در این آیین گفت: « آزمایشگاه سنجش آلودگی آب دزفول نخستین آزمایشگاه سنجش آلودگی آب سازمان حفاظت محیط زیست در شمال خوزستان بوده که هدف از احداث آن پایش آلاینده های آب در سطح شمال خوزستان است.و در جهت تکمیل هر چه بیشتر این آزمایشگاه در فازهای بعد تلاش خواهد شد.» همچنین فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول نیز در این باره میگوید: «آزمایشگاه سنجش آلودگی آب اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در مساحت 36 متر مربع و با اعتبار بالغ بر یک میلیارد ریال در ایستگاه مطالعات زیست محیطی دزفول در جهت سنجش پارامترهای مهم آلودگی آب احداث و تجهیز گردیده است و هدف از احداث این آزمایشگاه پایش مداوم و مستمر کیفیت آب رودخانه ها و تالابهای شمال خوزستان بویژه رودخانه دز و اندازه گیری میزان آلودگی خروجی فاضلابهاست  » . شایان ذکر است ایستگاه مطالعات زیست محیطی شهرستان دزفول هم اکنون مجهز به یک ایستگاه سنجش آلودگی هوا ویک آزمایشگاه سنجش آلودگی آب می باشد.

 

۱۳خرداد/۹۲

مهار دو فقره آتش سوزي در جنگل پارك ملي دز

با تلاش محيط بانان دو فقره آتش سوزي در سطح جنگل هاي پارك ملي دز در دزفول مهار واز گسترش آتش سوزي وافزايش خسارت به عرصه جنگلي جلوگيري به عمل آمد.

فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين خصوص مي گويد:

دليل آتش سوزي هاي مذكور سرايت آتش از مزارع به جنگل در اثر به آتش كشيدن بقاياي كشت در مزارع بوده كه با تلاش محيط بانان پارك ملي دز سريعاً در محل آتش سوزي مهار و از گسترش و افزايش شدت آتش سوزي جلوگيري به عمل آمد.”مساحت هر دو فقره آتش سوزي 200متر مربع براورد گرديده است”

آتش سوزي كاه و كلش گندم پس از برداشت مهمترين علت آتش سوزي جنگلي پارك ملي و منطقه حفاظت شده دز بوده كه هر سال موجب وقوع آتش سوزي در جنگل ميگردد.در حاليكه آتش سوزي بقاياي كشت ممنوع وعلاوه بر آلودگي هوا و وقوع آتش سوزي درسطح جنگل ها موجب تخريب بافت خاك نيز ميگردد.

۱۱خرداد/۹۲

دستگيري 10 نفر متخلف صيد غير مجاز در فصل ممنوعه صيد ماهي در دزفول

در طول فصل ممنوعه صيد ماهي در آبهاي داخلي از 15 اسفندماه تا 15 ارديبهشت ماه  تعداد 10 نفر متخلف صيد غيرمجاز در رودخانه ها و اكوسيستم هاي آب شيرين شهرستان دزفول توسط ماموران يگان حفاظت محيط زيست دستگيري گرديدند. فرهاد قلي ن‍ژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دزفول در اين باره ميگويد: (( در فصل ممنوعه صيد ماهي كه فصل زادآوري و توليد مثل ماهيان  است از هرگونه صيد غيرمجاز در زيستگاههاي آب شيرين شهرستان دزفول جلوگيري گرديده و در جريان دستگيري 10 نفر صياد غيرمجاز 712 قطعه ماهي  كشف و همچنين يك فروند بوت قايق ،دو دستگاه الكتروشوكر (دستگاه تقويت كننده برق )  ، دو دستگاه موتور برق و 12 رشته تور ماهيگيري  از متخلفين كشف و به استناد ماده 14 قانون شكار و صيد توقيف گرديده اند. )) شايان ذكر است شهرستان دزفول بدليل وجود رودخانه هايي چون دز ،بالارود ،سخيري ،عجريب و رودخانه شور سردشت  و وجود درياچه سد دز و آيگيرهاي طبيعي چون ميانرود،حاجات ،باقرو يعقوب داراي غنا و تنوع زيستي ارزشمندي از آبزيان آب شيرين مي باشد.

۰۹خرداد/۹۲

دستگیری 10 نفر متخلف صید در فصل ممنوعه در دزفول

در فصل ممنوعه صید ماهی از نیمه اسفند 91 تا نیمه اردیبهشت ماه 92 با تلاش ماموران یگان حفاظت محیط زیست دزفول 10 نفر صیاد غیر مجاز صید ماهی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی گردیدند .فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این باره می گوید :(( با تلاش ماموران یگان حفاظت محیط زیست دزفول در فصل ممنوعه صید آبزیان در اکوسیستم های آب شیرین تعداد 10 نفر صیاد غیرمجاز دستگیر و از متخلفین تعداد 712 قطعه ماهی کشف و همچنین تعداد یک فروند بوت قایق ،دو دستگاه الکتروشوکر ،دو دستگاه موتور برق و تعداد 12 رشته تور ماهیگیری کشف و به استناد ماده 14 قانون شکار و صید توقیف گردیده است. )) شاین ذکر است فصل ممنوعه صید ماهیان فصل تولید مثل و زاد آوری ماهیان آب شیرین محسوب و جلوگیری از صید غیرمجاز در این فصل از اهمیت فراوانی در حمایت از نسل آنان برخوردار است. و شهرستان دزفول نیز بدلیل دارا بودن رودخانه دز دریاچه سد دز و میکرو تالابهای یعقوب ،حاجات ،باقر ،میانرود و رودخانه هایی چون بالارود ،سخیری ،عجیرب و رودخانه آب شور سردشت از مناطق مهم زاد آوری ماهیان آب شیرین محسوب میگردد.