تمام نوشته های mzdezful

۱۲تیر/۹۲

دستگیری17 نفر متخلف شکار و صید در دزفول

با تلاش فراوان مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول17 نفر متخلف شکار وصید در سه ماهه اول سال 92 دستگیر گردیدند. و از دستگیر شده گان6 قطعه کبوتر، 1 قطعه دراج کشف و6 قبضه سلاح شکاری به استناد ماده 14 قانون شکار و صید  توقیف گردیده است. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در  این خصوص گفت: « با کنترل شکارگاه ها و مناطق تحت حفاظت توسط مأموران  یگان  حفاظت محیط زیست از هر گونه شکار وصید غیر مجاز جانوران وحشی جلوگیری میگردد سه ماهه اول با معرفی17 نفر متخلف24200000 ریال خسارت از متخلفین وصول ومتخلفین به مراجع قضایی معرفی گردیده اند.»شایان ذکر است شهرستان دزفول با برخورداری از مواهب طبیعی ومناطق بکر دارای متنوع ترین زیستگاههای جانوران وحشی است.

۰۷تیر/۹۲

Buy Online Essay

This employs Belgian bailiffs notified other, Russian as well as Belgian international organizations of the of resources belonging in the behest of the Area of Male to Italy -centered Yukos Widespread Restricted, a subsidiary of the Euro electricity giant, which was dismantled in 2007. “The Euro possessions that are frosty include records of Vision and the Russian Embassy towards the US. Yukos came to be after the fall of the Soviet Union by Russian oligarch, Mikhail Khodorkovsky, who worked with U.S. ادامه مطلب

۰۲تیر/۹۲

رفع تصرف 22/5 هکتار از اراضی تصرفی پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز

از سال 1384 تا کنون ضمن جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی ملی پا رک ملی و منطقه حفاظت شده دز 22/5 هکتار از اراضی تصرفی رفع تصرف گردیده است. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت:

« از سال 1384 تا کنون تعداد 26 فقره پرونده تصرف عدوانی در اراضی جنگلی پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز تشکیل که مجموع مساحت اراضی تصرفی 5 /37 هکتار بوده که با تلاش فراوان 22/5 هکتار از اراضی مذکور با صدور رأی حقوقی دادگاه رفع تصرف و از دست متصرفان خلع ید گردیده است و 15 هکتار دیگر در حال رفع تصرف است. بخشی از اراضی رفع تصرف شده مربوط به قبل از سال 1384 است ومهمترین عامل رفع تصرفات و جلوگیری از تصرفات عدوانی دیگر ، تعیین و تثبیت مرز منطقه در نقاط حساس از طریق حفر کانال و همچنین گشت و کنترل مداوم منطقه و پیگیری های جدی حقوقی بوده و رفع تصرف مساحت های با قیمانده نیز در دست پیگیری و نتایج مطلوبی حاصل گردیده است. » شایان ذکر است پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز از مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است که از آخرین بازمانده جنگلهای نیمه گرمسیری ایران و زیستگاه اصلی گونه جانوری گوزن زرد ایرانی محسوب میگردد.

۲۹خرداد/۹۲

((یک فقره آتش سوزی در جنگل پارک ملی دز مهار شد))

با تلاش فراوان محیط بانان پارک ملی دز یک فقره آتش سوزی در نقطه شروع ، مهار واز گسترش آتش سوزی جلوگیری به عمل آمد. فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص میگوید: در آتش سوزی مذکور به دلیل سرایت آتش ناشی از آتش سوزی بقایای کشت به جنگل رخ داده که با اقدام فوری محیط بانان آتش سوزی در مساحت 50 متر مهار و کنترل گردید و پیگیری جهت شناسایی علت آتش سوزی مزرعه گندم ادامه دارد. شایان ذکر است جنگل پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز از آخرین بازمانده های جنگل های نیمه گرمسیری ایران و زیستگاه اصلی گونه گوزن زرد ایرانی میباشد که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.