۱۵آذر/۹۵
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b3_%db%b1%db%b0%db%b2%db%b3%db%b0%db%b91

آموزش مباحث زیست محیطی در مهدکودک ماهک دزفول

در راستای ارائه آموزش های زیست محیطی،  برنامه های آموزشی انجمن آوان سبز دزفول (تشکل مردمی غیر دولتی زیست محیطی) با آموزش مباحث زیست محیطی در مهد کودک ماهک دزفول آغاز گردید. ادامه مطلب

۱۵آذر/۹۵
۲۰

دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز پرندگان در دزفول

در پی گشت و کنترل زیستگاه ها و شکارگاه های آزاد شهرستان دزفول، یک نفر متخلف شکار غیر مجاز پرندگان وحشی دستگیر  و از وی سه قطعه کبوتر وحشی و یک قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط گردید. ادامه مطلب

۰۱آذر/۹۵
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b1%db%b4_%db%b1%db%b3%db%b3%db%b3%db%b5%db%b3

درمان و رها سازی یک بهله جغد (شاه بوف) در طبیعت دزفول

در پی تماس تلفنی یکی از کشاورزان حومه ی شهر دزفول، مأموران یگان حفاظت محیط زیست دزفول به محل مراجعه و یک بهله جغد (شاه بوف) بیمار مشاهده و گونه به اداره حفاظت محیط زیست دزفول منتقل و سپس مورد معاینه دامپزشک قرار گرفت؛ که پس از سه روز مداوا و بازیابی سلامت کامل، گونه مذکور در طبیعت دزفول رها سازی گردید. ادامه مطلب